Aldheidskeamer Uldrik BottemaAldheidskeamer “Uldrik Bottema” Aldeboarn.
Telefoon: 0566 – 631661
E-mail aldheidskeamer@aldeboarn.demon.nl

 

Openingtijden : Voor bezoek aan het museum kan men kontakt opnemen met, 0566-631920, 0566-632025 of 06-51344457.

De Aldheidskeamer is ondergebracht in de voormalige boter en kaaswaag aan de oever van de Boorne. Het gebouw stamt uit 1736. Het gebouw maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht.

In de Aldheidskeamer kunt u een reis maken door de geschiedenis van dit eens zo belangrijke dorp. Met zijn open verbinding via Boorne en Middelzee naar de Waddenzee en Noordzee (Borndiep bij Terschelling herinnert daar nog aan) werd er door de Boarnsters goed handel gedreven. Dat Aldeboarn ook na het verdwijnen van de Middelzee een levendig dorp bleef, mag blijken uit een wand met 24 diorama’s waarin beroepen en ambachten en neringen zijn uitgebeeld die in 1864 in het dorp werden uitgevoerd. Deze wand is ontworpen door Carla van der Heyde uit Akkrum.

Speciale aandacht krijgen de nationaal en internationaal bekende figuren als de Friese vrijheidstrijder Janco Douwama (1482-1533) en de biologen Franciscus Holkema (1841-1870) en Klaas Bisschop van Tuinen (1840-1905). Ook zijn er maquettes van de voormalige Pancratiuskerk (1200-1752) en de Andringastate (1786-1894) te zien. Op de bovenverdieping is een speciale vitrine in gericht voor Paulus Folkertsma (1901-1972) de schoolmeester/ componist. Ook hangt hier het Guozeroer (Ganzenroer of Engels kanon geweer) waaraan de Friese volksschrijver Rink van der Velde (1933-2001) zijn laatste roman heeft gewijd.

Het Boarnster Museum, de ‘Aldheidskeamer Uldrik Bottema’ heeft het moeilijk met het onderhoud van haar monumentale pand.

Een dringend verzoek aan de lezers van dit bericht om een bijdrage te geven voor instandhouding van de Waag in Aldeboarn.

Stort Uw bijdrage svp op rekening 2980.22.516 van St. Aldheidskeamer Uldrik Bottema te Aldeboarn.

U heeft als tegenprestatie gratis toegang tot ons museum en ook tot de tijdelijke expositie’s.

Dit bericht graag doorsturen aan iedereen die van musea houdt.

Namens het Boarnster Museum hartelijk dank!

AMBI gegevens

De naam:       Stichting Aldheidskeamer Uldrik Bottema Aldeboarn.

Het RSIN of het fiscaal nummer:    0098.82.480.

De contactgegevens:   L.van der Ven, lenf.vanderven.aldeboarn@hccnet.nl:  tel. 0566-631920

H.Brandsma,   h.brandsma2@chello.nl: tel. 0566-632025

Bestuurssamenstelling:        L.van der Ven, voorzitter

G.Waringa, secretaris

H.Brandsma, penningmeester.

Beleidsplan:   De bewaarde geschiedenis stukken in Aldeboarn te documenteren en te digitaliseren zodat het, behalve in het museum, ook via internet, voor een ieder de geschiedenis van Aldeboarn beschikbaar komt.

Beloningsbeleid:  Alles gaat met vrijwilligers waar geen vergoeding tegenover staat.

Doelstelling: De meer als 1000 jaar geschiedenis van Aldeboarn zichtbaar en levend te houden voor nu en voor de toekomstige generatie’s Boarnsters.

Aktiviteiten:   In de Humaldakeamer per seizoen expositie’s te organiseren. In zomer 2013 was er de expositie van 100 jaar “Gymnastiekvereniging Hercules”.

Finacieel verantwoordiging:            De finaciele verantwoording is op te vragen bij de
penningmeester.