Wanneer: Waarschijnlijk Zaterdagen

Waar: waarschijnlijk SIO Zwolle

Wie: De cursus wordt gegeven door drs Maaike van Tooren

Kosten:  €90 voor NGV leden, € 130 voor niet-leden.  Te voldoen bij inschrijving op rekeningnummer NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. mineralogie.

Aanmelden:  Aanmelden kan binnenkort

Cursus Mineralen determineren

Heeft u ook mineralengidsjes in de kast staan? Bij elk mineraal een foto die natuurlijk net niet lijkt op het mineraal waarvan u de naam probeert te achterhalen? Of heeft u een boekje met alleen maar tekeningen van de kristalvorm en kunt u niet besluiten of deze tweedimensionale weergave nu wel of niet lijkt op het kristal dat u gevonden heeft? Alle gidsjes hebben één ding gemeen: ze geven bij elk mineraal een opsomming van eigenschappen als de hardheid, het soortelijk gewicht, de streep, de splijting, de kristalvorm, etc. Daar gaat het duidelijk om. Maar kunt u daar mee werken? Weet u wat daar nu eigenlijk staat? Niet precies? Volg dan de cursus “mineralen determineren” die we in de eerste maanden van organiseren.                                              

Inhoud:

Tijdens de cursus gaan we in op de hierboven genoemde eigenschappen. Wat betekenen ze precies. Hoe ziet splijting eruit? Hoe bepalen we de hardheid, de streep? Kan de kleur van het mineraal ons iets vertellen of moeten we daar juist niet te veel op letten?

De habitus van een mineraal, de vorm waarin het mineraal meestal uitkristalliseert, is een belangrijk determinatiekenmerk. Vaak staat deze in een tekeningetje bij de beschrijving. In de tekst staat dan: tetragonaal, kubisch, hexagonaal of misschien wel monoklien. Wat betekent dit precies, hoe kan ik dat zien? Aan de hand van ideale voorbeelden van hout of karton gaan we kristalvormen bestuderen om vervolgens te kijken of we deze vormen in veel voorkomende mineralen kunnen herkennen en kunnen benoemen. Kristalvormen en overige eigenschappen bestuderen we met behulp van veel voorkomende mineralen. Doel van de cursus is dat u na afloop deze wat algemenere mineralen snel kunt herkennen. Maar het belangrijkste doel is dat u na afloop de mineralengidsjes kunt lezen, er mee aan de slag kunt!  Voor deze cursus is geen voorkennis nodig.