MINERALOGISCH MUSEUM GROU

In samenwerking met de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert het museum een cursus gesteentedeterminatie. Deze cursus is ook voor GEA-leden toegankelijk.

CURSUS “GESTEENTEDETERMINATIE”

Heeft u tijdens uw vakantie in het buitenland verwonderd gekeken naar de prachtige gesteenten die overal te vinden zijn? Gesteenten die verhalen vertellen over de geologische processen die hebben plaatsgevonden. Heeft u de gesteenten opgeraapt en meegenomen naar huis en probeert u nu met behulp van de vele boeken die op de markt zijn, of misschien wel met behulp van de vele websites op het internet, de naam van het gesteente te achterhalen? Vaak valt het niet mee om de juiste naam bij de stenen te vinden! Deze cursus is bedoeld om u wegwijs te maken in de boeiende wereld van de gesteenten

Inhoud:

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de textuur en de mineralogie van gesteenten; deze worden bepaald door de ontstaanswijze van de gesteenten. De naamgeving van de gesteenten is dan ook gebaseerd op de ontstaanswijze. Door goed op de textuur van het gesteente te letten is vaak al zichtbaar tot welke hoofdgroep het gesteente behoort, of het m.a.w. een magmatisch, een sedimentair of een metamorf gesteente is. Soms is de naam van het gesteente dan al duidelijk, soms moet in detail naar de mineraalinhoud gekeken worden om tot een definitieve naam te komen. Vandaar dat tijdens de cursus ook tijd wordt besteed aan het herkennen van de belangrijkste gesteentevormende mineralen. Doel van de cursus is dat de cursisten na afloop de belangrijkste gesteenten van een naam kunnen voorzien. Voor wie zich verder wil verdiepen in zwerfstenen is deze cursus een goede basis.

Nieuwe data gesteente cursus :

Deelnemersaantal: maximaal 12.
Voorkennis: geen.
Voorwaarde: leden van de NGV hebben voorrang.
Kosten: voor leden van de NGV: € 80,00. Niet-leden betalen € 100,00
Docente: De cursus wordt gegeven door drs. Maaike van Tooren

Informatie: museum@mineralengrou.nl of sevheck.ngv@gmail.com
Of de website van de NGV: www.geologienederland.nl
Aanmelding bij www.geologienederland.nl