cursus : Algemene Geologie – drs Maaike van Tooren

1. Systeem Aarde
a. Ontstaan zonnestelsel
b. Opbouw aarde, korst en mantel
c. Hoe weten we dit?
2. De geologische klok
a. Ontwikkeling van de atmosfeer en van het leven (heel globaal)
b. Ouderdomsbepalingen: relatief en absoluut
c. De geologische tijdschaal
3. Platentektoniek
a. De ontwikkeling van het concept platentektoniek
b. Processen die samenhangen met platentektoniek
4. Vulkanisme
a. Samenstelling lava, gasgehalte, viscositeit
b. Explosieve erupties – niet-explosieve erupties
c. Vulkanen met een krater – spleeterupties
d. Waar vinden we vulkanen
e. Neveneffecten en postvulkanische verschijnselen
5. Landschapsvormende processen
a. Orogenesen en tectoniek
b. Verwering, erosie, transport, sedimentatie
c. ijstijden
6. Mineralen en gesteenten