Geologische excursie naar de Ardennen
Deze korte weekendexcursie heeft een tweeledig doel.
We bezoeken ontsluitingen en groeves die inzicht geven in de sedimentaire en structurele ontwikkeling van de Ardennen. De Ardennen maken deel uit van een grote oost-west georiënteerde gebergtegordel die dwars door Europa loopt en zich uitstrekt van Ierland in het westen tot Polen in het oosten. Deze gebergtegordel ontstond tijdens de Hercynische orogenese (Laat Carboon, Perm). De sedimenten die nu de Ardennen opbouwen ontstonden in een marien bekken dat tijdens deze orogenese langzaam werd dicht geknepen. De sedimenten werden niet alleen geplooid maar ook als grote eenheden (‘dekbladen’) naar het noorden opgeschoven. Ondertussen is dit gebergte geërodeerd. Maar de aanwezige gesteenten vertellen nog steeds het verhaal over de geologische gebeurtenissen van weleer!
Het is de bedoeling dat tijdens de excursie ook aandacht besteed wordt aan wat algemene geologische zaken (‘veldgeologie’). Zo komt de werking van een geologisch kompas aan bod. En worden vragen beantwoord als: hoe kun je zien of een laag op zijn kop ligt of niet, hoe zie je het verschil tussen een sedimentaire gelaagdheid en een foliatie, wat is af te leiden uit de topografie van het landschap, wat is een invers relief, et cetera.
Deze excursie wordt georganiseerd door het Mineralogisch Museum Grou.

ROOM EN PILLAR
Geologische begeleiding: Maaike van Tooren.
Voorkennis: Er is geen voorkennis nodig.

 

 
Heen- en terugreis: U gaat op eigen gelegenheid naar het beginpunt van de excursie.
Tijdens de excursie rijden we in eigen auto’s en proberen te ‘carpoolen’.
Overnachting: hotel is nog niet bekend
Kosten: €55,- Dit bedrag is inclusief de excursiegids, maar exclusief alle reis- en verblijfkosten die u zelf ter plekke dient te voldoen.
Informatie en aanmelden: www.mineralengrou.nl, museum@mineralengrou.nl
Telefonisch: 0566 623636