Museum Warten een Oud Friese greidboerderij

Bezoekadres:
Hellingpad 3-9
Warten
let op:
Telefoonnummer Museum Warten
is gewijzigd voor alle info:
     058-2552546
b.g.g. 058-2552874


Openingstijden:

medio juni t/m  september, op woensdag ,zaterdag en zondag van  13.00 tot 1700 uur.
In het dorp Warten staat het museum “It Earmhûs”. Dit is gevestigd in een voormalig armenhuis uit 1893. Het bestaat uit zes kamers welke de woningen van de bewoners vertegenwoordigen. Een van de kamers is nog geheel in oude staat zodat u kunt zien hoe een en ander er vroeger uitzag. Verder kunt u in het armenhuis beleven hoe de binnenvissers in Friesland moesten werken. Ook staat de geschiedenis van Warten centraal in het museum. Dit jaar is er een expositie van schilderijen gemaakt door Marianne Ockinga. Ze laat hier schilderijen zien uit haar hele loopbaan.

Daarnaast staat in ons dorp de enige nog over gebleven greidboerderij. Deze boerderij is de voorloper van de huidige Stolp en Kop-hals-romp boerderijen. In 1994 is de boerderij geheel gerestaureerd naar een situatie zoals hij eruit zag in 1890. Op oude tekeningen uit 1725 is te zien dat deze boerderij toen reeds bestond in deze vorm. Ook deze boerderij is tijdens openingstijden te bezichtigen. U wordt rondgeleid door vrijwilligers die u het een en ander kunnen vertellen over het geheel.

Entree is vanaf twaalf jaar  3,50 euro . kinderen 1 euro